агрофітоценологія


агрофітоценологія
Наука, яка вивчає закономірності функціонування агрофітоценозів в залежності від зміни біотичних і абіотичних факторів.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.